logo

Контакт

УСТАНОВА ДОМ КУЛТУРЕ


Email:
domkultureivanjica@mts.rs

ПИБ:101063700 МБ:07314868

Текући рачун: 840-310664-15

Централа:032/661-087

Директор: Mилан Крунић
032/660-645
Email: direktor@domkultureivanjica.rs

Правна служба: Верица Шолајић
Email: pravnasluzba@domkultureivanjica.rs

Финансијска служба: Ана Рацић
Email: racunovodstvo@domkultureivanjica.rs

Ликовни уредник: Милица Раичевић
Email: likovniurednik@domkultureivanjica.rs

Организатор програма: Хаџи Снежана Златић
Email: organizatorprograma@domkultureivanjica.rs

Благајник: Милутин Вучићевић
Email: blagajnik@domkultureivanjica.rs

Технички секретар: Љубица Ристић
Email: tehnickisekretar@domkultureivanjica.rs

Оператер биоскопа:Иван Милосављевић
Email: bioskop@domkultureivanjica.rs

Техничка служба: Стево ШарчевићУвећај мапу