logo

Ликовни конкурс Нушићијада


      Ликовни конкурс поводом фестивала Нушићијада у Ивањици 2024.
( 23-25. августа 2024.)
Организациони одбор фестивала „Нушићијада“ објављује шести по реду Ликовни конкурс посредством Дома културе „Ивањица“.


      Право учешћа имају ликовни и примењени уметници, чланови уметничких удружења и студенти уметничких факултета.

      Уметник може учествовати са највише два рада (цртеж, слика, графика), формат није одређен. Конкурс је отворен за излагање радова насталих у протекле две године.

      Тема је слободна, а као инспирацију уметницима којом би остварили дијалог са публиком, дајемо следеће Нушићеве цитате:
„ „Прва љубав је опасна само када је и последња .““

      Учесници конкурса подносе следећу документацију:
• Фотографије радова у резолуцији 300 dpi (насловљене, са димензијом, техником, годином настанка и именом аутора)
• Уметничку биографију са контактом уметника (адреса, број телефона)

      Конкурсни материјал доставити у електронској форми на адресу nusicijadalk24@gmail.com, до 1. августа 2024.године.

      Изложба ће бити селектована и жирирана до 3. августа 2024.године.

      Селектовани уметници добијају право учешћа на изложби која ће бити отворена у Галерији Дома културе Ивањица, у суботу 24. августа 2024. у 18.оо часова
     Организатор додељује три награде најуспешнијим радовима по одлуци жирија:
1. Првонаграђени уметник добија 100 еура у динарској противвредности
2. Другонаграђени уметник добија плаћени викенд у Ивањици у време трајања фестивала
3. Трећенаграђени уметник добија самосталну изложбу у Галерији Дома културе Ивањица у календарској 2025. години

Аутори сносе трошкове слања радова. Организатор се обавезује да медијски промовише изложбу, организује отварање и штампа каталог који добијају сви учесници. Организатор не прихвата одговорност евентуалних оштећења радова при транспорту. Радови ће ауторима бити враћени поштом најкасније 30 дана након завршетка изложбе.

За додатне информације: nusicijadalk24@gmail.com или на тел: 032/661-087


На 5. Ликовном конкурсу Нушићијаде 2023. год. који је инспирисан Нушићевим цитатом:

"Мудрост је људска често збир људских лудости" награђени су:

1. Награда : Ана Мутавџић "Премудрост јуродивих" - акрил на платну

2. Награда: Софија Ракиџић "Спуст"- зграфито

3. Награду деле уметници: Никола Миланов "Афективни тон", комбиновани цртеж и Милош Попетров "Маскарада", комб. техника на платну.

Посебно је похваљен рад Кристине Стефановић: Пролазност (оловка).

      Свим учесницима захваљујемо што су се одазвали у великом броју и позивамо их на свечано отварање групне изложбе које ће се одржати у оквиру фестивала Нушићијада, у субору, 26. Августа, у 17. 30 часова у Холу Дома културе Ивањица. Том приликом биће уручене награде, а свим учесницима изложбе додељене захвалнице и каталози.

Срдачно Вас поздрављамо.
Дом културе Ивањица.


      Ликовни конкурс поводом фестивала Нушићијада у Ивањици 2023.
( 25-27. августа 2023.)
Организациони одбор фестивала „Нушићијада“ објављује пети по реду Ликовни конкурс посредством Дома културе „Ивањица“.


      Право учешћа имају ликовни и примењени уметници, чланови уметничких удружења и студенти уметничких факултета.

      Уметник може учествовати са највише два рада (цртеж, слика, графика), формат није одређен. Конкурс је отворен за излагање радова насталих у протекле две године.

      Тема је слободна, а као инспирацију уметницима којом би остварили дијалог са публиком, дајемо следеће Нушићеве цитате:
„ Мудрост је људска често збир људских лудости.“

      Учесници конкурса подносе следећу документацију:
• Фотографије радова у резолуцији 300 dpi (насловљене, са димензијом, техником, годином настанка и именом аутора)
• Уметничку биографију са контактом уметника (адреса, број телефона)

      Конкурсни материјал доставити у електронској форми на адресу nusicijadalikonkurs.2023@gmail.com, до 4. августа 2023.године.

      Изложба ће бити селектована и жирирана до 9. августа 2023.године.

      Селектовани уметници добијају право учешћа на изложби која ће бити отворена у Галерији Дома културе Ивањица, у суботу 26. августа 2023. у 18.оо часова.
     Организатор додељује три награде најуспешнијим радовима по одлуци жирија:
1. Првонаграђени уметник добија 100 еура у динарској противвредности
2. Другонаграђени уметник добија плаћени викенд у Ивањици у време трајања фестивала
3. Трећенаграђени уметник добија самосталну изложбу у Галерији Дома културе Ивањица у календарској 2024. години

Аутори сносе трошкове слања радова. Организатор се обавезује да медијски промовише изложбу, организује отварање и штампа каталог који добијају сви учесници. Организатор не прихвата одговорност евентуалних оштећења радова при транспорту. Радови ће ауторима бити враћени поштом најкасније 30 дана након завршетка изложбе. За додатне информације: nusicijadalikonkurs.2023@gmail.com или на тел: 032/661-087.


      Организациони одбор фестивала Нушићијада
Објављује преко Установе Дом културе „Ивањица“ ЧЕТВРТИ по реду

Ликовни конкурс


      Право учешћа имају ликовни и примењени уметници, чланови уметничких удружења и студенти уметничких факултета.

      Уметник може учествовати са највише два рада (цртеж, слика, графика), формат није одређен. Конкурс је отворен за излагање радова насталих у протекле две године.

      Тема је слободна, а као инспирацију уметницима којом би остварили дијалог са публиком, дајемо следеће Нушићеве цитате:
„Мој хумор изазивајући смех на уснама ублажава суровост живота.“

      Учесници конкурса подносе следећу документацију:
• Фотографије радова (насловљене, са димензијом, техником и годином настанка),
• Уметничку биографију са подацима о адреси и контакту.

      Конкурсни материјал доставити у електронској форми на адресу inusicijada@gmail.com, до 1. августа 2022.године.

      Изложба ће бити селектована и жирирана до 10. августа 2022.године.

      Кандидати који су прошли селекцију, биће обавештени до 13. августа 2022.године.
Аутори сносе трошкове слања и враћања радова. Организатор се обавезује да медијски промовише изложбу, организује отварање и штампа каталог који сви учесници добијају. Организатор не прихвата одговорност евентуалних оштећења при транспорту. Радови ће ауторима бити враћени најкасније 30 дана након завршетка изложбе.

За додатне информације: inusicijada@gmail.com или на тел. 060/61-61-502.


      Организациони одбор фестивала Нушићијада
Објављује преко Установе Дом културе „Ивањица“ ТРЕЋИ по реду

Ликовни конкурс


      Право учешћа имају ликовни и примењени уметници, чланови уметничких удружења и студенти уметничких факултета.

      Уметник може учествовати са највише два рада (цртеж, слика, графика), формат није одређен. Конкурс је отворен за излагање радова насталих у протекле две године.

      Тема је слободна, а као инспирацију уметницима којом би остварили дијалог са публиком, дајемо следеће Нушићеве цитате:
„Слобода је често фраза, а тиранија увек истина.“
„Срећа је готово увек варљива, а невоља не.“

      Учесници конкурса подносе следећу документацију:
• Фотографије радова (насловљене, са димензијом, техником и годином настанка),
• Уметничку биографију са подацима о адреси и контакту.

      Конкурсни материјал доставити у електронској форми на адресу inusicijada@gmail.com, до 1. августа 2021.године.

      Изложба ће бити селектована и жирирана до 10. августа 2021.године.

      Кандидати који су прошли селекцију, биће обавештени до 13. августа 2021.године.
Организатор се обавезује да медијски промовише изложбу, организује отварање и штампа каталог који сви учесници добијају. Организатор не прихвата одговорност евентуалних оштећења при транспорту. Радови ће ауторима бити враћени најкасније 30 дана након завршетка изложбе.

За додатне информације: inusicijada@gmail.com или на тел. 060/61-61-502.


ЛИКОВНИ КОНКУРС


      Организациони одбор Фестивала „Нушићијада“

      Објављује преко Установе Дом Културе „Ивањица“ ПРВИ по реду

      ЛИКОВНИ КОНКУРС

      Право учешћа имају ликовни и примењени уметници, чланови уметничких удружења и студенти уметничких факултета.

      Уметник може учествовати са највише два рада (цртеж, слика, графика), формат није одређен.Конкурс је отворен за излагање радова насталих у протекле две године.
      Тема је слободна, а као инспирацију уметницима којом би остварили дијалог са публиком, дајемо следеће Нушићеве цитате:

             „Слобода је често фраза, а тиранија увек истина.“
             „Срећа је готово увек варљива, а невоља не.“

      Учесници конкурса подносе следећу документацију:
            - Фотографије радова (насловљене, са димензијом, техником и годином настанка),
            - Уметничку биографију са подацима о адреси и контакту.
      Конкурсни материјал доставити у електронској форми на адресу likovnikonkursnusicijada@gmail.com, до 31. јула 2018.године.

      Изложба ће бити селектована и жирирана до 10. августа 2018.године.

      Кандидати који су прошли селекцију, биће обавештени до 13. августа 2018.године.

      Аутори сносе трошкове слања и враћања радова. Организатор се обавезује да медијски промовише изложбу, организује отварање и штампа каталог који сви учесници добијају. Организатор не прихвата одговорност евентуалних оштећења при транспорту. Радови ће ауторима бити враћени најкасније 30 дана након завршетка изложбе.

      За додатне информације: likovnikonkursnusicijada@gmail.com или на тел. 060/61-61-502.