logo

Курс страних језикаОглас за течај енглеског језика

Оглас за течај енглеског језика

Оглас за течај енглеског језика


ДОМ КУЛТУРЕ “ИВАЊИЦА”

ОГЛАС

      Дом културе “Ивањица” у сарадњи са Агенцијом за образовање "Академија" из Чачка организује .

.
течај енглеског језика
почетни I, почетни II, средњи I,
средњи II и виши 1 I ниво за одрасле.

      „ По завршетку течаја Дом културе организује завршни испит и издаје сертификат о завршеном течају.
      Заинтересовани могу да се јаве на телефон 661-087, или лично у Дом културе, до 01.03.2014. године.