logo

Документа


СТАТУТ УСТАНОВЕ ДОМ КУЛТУРЕ ИВАЊИЦА

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УСТАНОВЕ ДОМ КУЛТУРЕ “ИВАЊИЦА” ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.- 31.12. 2022. год.